בס"ד


יד.

היתר עסקא

 

כל האיסורים בחוברת זו מתייחסים למצב שאין בין הלווה והמלווה 'היתר עסקא'.

 

לכן, טוב שכל מי שמתעסק בעסקים ובממון יחתום על 'היתר עסקא' ברית פנחס.

ומוטב שתחילה יעיין היטב בקונטרס 'היתר עסקא', ברית פנחס, כדי שיבין לפחות את עיקרי ה'היתר עסקא'.

וכדאי דווקא שיעשה 'היתר עסקא' ברית פנחס כיוון שהוא כוללני יותר ומקיף את כל צורות המכשולים והבעיות העלולות להיווצר במהלך ההלוואה או העסקא.

וכן זכה בהמלצת גדולי ישראל כגון: הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הרב אלישיב זצ"ל, הרב יששכר דב רוקח כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א ועוד ועוד ואין כאן מקום להאריך.