בס"ד


הרב דוד בראבי מלמד שיעורים קבועים בדיני ממונות והלכות ריבית 


לשאלות בענייני הלכה אפשר לפנות ביצירת קשר