בס"ד

 

 

השבת אבידה

 

 

 שאלה:

האם מצוות השבת אבידה מתקיימת כשהודעתי למאבד שאבידתו נמצאת אצלי, או שאני מחוייב למסור לו את האבידה ביד?

 

תשובה הרב  דוד בראבי:

 

אין צורך למסור את האבידה ביד.

די לנו שנודיע לבעל האבידה שנמצאה אבידתו והיא אצלנו.

כיוון שברגע שהודענו שהאבידה אצלנו, ניפקע ממנה תואר אבידה ובעל האבידה יודע היכן הא ויכול לקבלה.