"ואמר רבי ישמעאל: הרוצה שיחכים - יעסוק בדיני ממונות,
         שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, והן כמעיין הנובע".
                              (בבא בתרא קעה ע"ב)

בס"ד

 לשאלות לרב בראבי דוד - אפשר לפנות בצור קשר או בדף "חדשות"


הלכות ריבית 

א)   האם מותר להלוות 100 דולר ולקבל אחרי חודש 100 דולר בחזרה?

ב)    האם מותר להלוות בקבוק יין ולקבל חזרה בקבוק יין מאותו סוג?

ג)     האם מותר לשלם מראש ולקבל את המוצר כעבור זמן?

ד)    האם מותר לקנות בחנות המציגה מחיר זול למזומן ויקר יותר לתשלומים?

ה)    האם מותר לקבוע קנס על כל יום אחור בתשלום שכירות דירה או חנות?

 נושאים אלו ועוד רבים באתר 
                                        כתב רבי שמואל אבוהב (בעל "מנורת המאור"):

"בדור הזה עוונותינו הרבים השליכו מצווה הזאת אחרי גוום, עד אשר כמעט נשתכח מהמון עם חומרתה, 

יען כי רוב משאם ומתנם שטוף באיסור ריבית או אבק ריבית, ויהי כמצחק בעיני שומעיו,

באין מבין עומק איסורו, ולא ישמע לקול מלחשים ומגידים דברי אלוקים חיים וכו', אלקא מאריך אפיה וגבה דיליה,

כי סוף כל סוף עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו, והוא ימות ברוב רשעו וכו'"